Przywracamy naturze

Kompleksowe organizowanie procesu odzysku polegającego na usuwaniu i przetwarzaniu odpadów.

Przywracamy naturze

Realizujemy usługi w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, pojazdami samochodowymi (samowyładowczymi).

Kim jesteśmy Nasze zadanie to rekultywacja

EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. należy do grupy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., jednej z najnowocześniejszych kopalń węgla kamiennego w Polsce.

Głównym przedmiotem działalności EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. jest kompleksowe organizowanie procesu odzysku polegającego na usuwaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne.

39.00.Z- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Troska o środowisko

Rekultywacja to zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg .

Nowoczesna technologia

Profil działalności spółki EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. obejmuje kompleksową realizację usług w zakresie przetwarzania odpadów w procesie odzysku w miejscach określonych w decyzjach administracyjnych na przetwarzanie odpadów, w tym m.in. realizację usługi w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, pojazdami samochodowymi (samowyładowczymi).

Odkryj nasze Główne usługi

Firma oferuje usługi w zakresie usuwania i przetwarzania odpadów o kodzie 010412 (powstających w procesie przeróbki suchej i mokrej węgla kamiennego - jego oczyszczania i płukania). W tym rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych oraz wyrobisk pokopalnianych.

Exploration

Sposoby zagospodarowania odpadów pogórniczych:          1. Rekultywacja  2. Roboty drogowe  3. Utwardzanie placów  4. Obiekty rekreacyjne  5. Budownictwo hydrotechniczne.

Construction

 Kompleksową realizację usług w zakresie przetwarzania odpadów w procesie odzysku w miejscach określonych w decyzjach administracyjnych na przetwarzanie odpadów

Extraction

Profil działalności obejmuje realizację usługi w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, pojazdami samochodowymi (samowyładowczymi).

Processing

Rekultywację gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności górniczej. Rekultywacja to  nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. 

Nasze realizacje Ostatnie projekty

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi sposobami rekultywacji terenu.

Aktualności Ogłoszenia

Zapraszamy do współpracy

Alt Image Intro

Oferty współpracy w 2024 roku.

Oferta na usługi związane z usuwaniem i przetwarzaniem odpadów .
Alt Image Intro

Dokumenty

Formularz ofertowy - przetwarzanie odpadów. Zaproszenie do współpracy na świadczenie usług związanych z usuwaniem i przetwarzaniem odpadów...
LW BOGDANKA
ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA
MR_BOGDANKA
RG BOGDANKA
GÓRNIK ŁĘCZNA