Aktualności

RODO

  RODO Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzani...

Polityka plików cookies (EU)

Polityka plików cookies (EU) Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 30 grudnia 2022 r. i dotyczy obywateli oraz legalnych ...