getcomixxx.com

Przywracamy naturze

Kontakt


Tel: +48 81 462 52 15
Faks: +48 81 462 52 15
biuro @ekotrans-bogdanka.pl

Dane rejestrowe:

EkoTrans Bogdanka Sp. z o.o.
Adres siedziby: Bogdanka,21-013 Puchaczów
Konto: Alior Bank 97 2490 0005 0000 4530 8453 5291
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy. Kapitał zakł. wpłacony 100 000 zł

NIP 505-012-39-60
REGON 061551847
KRS 0000460606

 

Aktualności

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia ważności decyzji na odzysk odpadów.

Dziennik ustaw z dnia 22 stycznia 2015 r.

więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

soankbang