getcomixxx.com

Przywracamy naturze

Galeria

          Przykłady przedstawiające rekultywację z wykorzystaniem odpadów górniczych.

Wyrobisko w m. Czułczyce – stan przed rekultywacją

Wyrobisko w m. Czułczyce – stan przed rekultywacją

Zrekultywowane wyrobisko w m. Czułczyce – kierunek rolny

Zrekultywowane wyrobisko w m. Czułczyce – kierunek rolny

Zrekultywowane wyrobisko w m. Czułczyce – kierunek rolny

Zrekultywowane wyrobisko w m. Czułczyce – kierunek rolny

Wyrobisko w m. Koczergi - w trakcie rekultywacji

Wyrobisko w m. Koczergi - w trakcie rekultywacji

Wyrobisko w m. Koczergi - w trakcie rekultywacji

Wyrobisko w m. Koczergi - w trakcie rekultywacji

Wyrobisko w m. Koczergi - w trakcie rekultywacji

Wyrobisko w m. Koczergi - w trakcie rekultywacji

Aktualności

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia ważności decyzji na odzysk odpadów.

Dziennik ustaw z dnia 22 stycznia 2015 r.

więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

soankbang